Bơm hóa chất trục đứng

Đặc điểm của bơm hóa chất trục đứng series T - VPU

  • Bơm hóa chất trục đứng là dòng bơm tự mồi
  • Cho phép chạy khô có thể bơm các dung dịch đậm đặc
  • Bơm các loại hóa chất có các cặn sạn.

Bơm hóa chất trục đứng

 

Ứng dụng của bơm hóa chất trục đứng T - VPU:

  • Xử lý chất thải, khí thải
  • Áp dụng cho việc chuyên chở axit khác nhau và các chất lỏng kiềm, ngành công nghiệp PCB, xử lý nước thải, mạ điện

  • Ứng dụng GFRPP, CFRPP, CPVC và công nghệ định hình phóng PVDF.

  • Mạ điện, PCB Công nghiệp,y tế

  • Công nghiệp nhuộm

 

 

Bài viết liên quan