Loại bơm nào sử dụng cho acid mạnh nhất ?

Bơm hóa chất sử dụng cho acid mạnh

- Những loại axit mạng như: HCL, H2SO4đặc, HNO3

Các loại axit này có khả năng ăn mòn các loại INOX 304, 316 vì vậy đối với các loại acid mạnh người ta sử dụng vật liệu nhựa cao cấp như PVC, PVDF, PTFE, teflon, PP để làm vật liệu thân bơm các loại acid mạnh.

- Các loại bơm dùng cho axit mạnh điển hình nhất như :

Bơm hóa chất bơm acid

 

Bài viết liên quan